Producent sit » Blog » Przesiewacz wibracyjny – co to jest i do czego służą?

Przesiewacze wibracyjne są urządzeniami, które służą do sortowania oraz oddzielania materiałów sypkich, np. kamieni, węgla, piasku czy ziemi na tzw. *frakcje. Przesiewacze wibracyjne charakteryzują się wysokim stopniem wydajności w zestawieniu z innymi, podobnymi sprzętami do przesiewu.

Jak działa przesiewacz wibracyjny?

Przesiewacz wibracyjny i zakres jego działania nie jest zbyt skomplikowany biorąc pod uwagę fakt, że efekt pracy jest nad wyraz zadowalający. Opisanie samego procesu byłoby czymś z zasady nudnym, dlatego ograniczymy się tylko do opisania mechanizmu. Zatem przesiewanie wibracyjne przy użyciu dedykowanego przesiewacza jest bardzo proste, mianowicie przesiewacz wibracyjny rozdziela materiały sypkie jak chociażby wspomniane wyżej węgiel, kamień, ziemia czy piasek na tzw. frakcje.

Działanie przesiewacza wibracyjnego jest proste do wyobrażenia, mianowicie wyobraźmy sobie duże wielowarstwowe sito, które jest połączone z wysoce wydajnym silnikiem elektrycznym. Pod wpływem jego działania powstają tzw. okrężne ruchy przesiewania, które charakteryzują się widocznymi wibracjami.

Jak możemy podzielić proces działania przesiewacza wibracyjnego?

Proces samego przesiania materiału przez przesiewacz wibracyjny możemy podzielić na trzy etapy:

  • etap 1 – przepływanie materiału, np. kamienia do specjalnej komory, w której następuje równomierne rozłożenie materiału na górnym sicie do przesiewania, pod wpływem siły odśrodkowej,
  • etap 2 – przesiewanie mniejszych elementów materiału poprzez specjalne otwory kalibracyjne, które z kolei kierują materiał na niższe poziomy przesiewacza,
  • etap 3 – ponowny proces przesiania materiałów, które powstały w wyniku pracy przesiewacza wibracyjnego, znajdujących się na dole. Następnie do pracy wkracza jeszcze drobniejsze sito.

Czym są frakcje?

Frakcje to nic innego jak efekt produkt, który powstaje w wyniku działania przesiewacza. Materiał wsadowy jest poddawany mechanizmowi przesiewania, a następnie przechodzi proces frakcjowania, czyli mówiąc prościej – oddzielania konkretnych elementów materiału do przesiewu.

Podsumowanie

Przesiewacze wibrayjne to bardzo wydajne urządzenia, które pozwalają na pracę z dużą ilością materiału. Działanie urządzenia pozwala na uzyskanie kilku rozmiarów przesianego urobku. Wspomniane urządzenia są najczęściej używane przy budowie i naprawie dróg, przetwarzaniu odpadów budowlanych czy w przemyśle wydobywczym oraz hutniczym.

 

 

Spis treści: